Thursday, May 17, 2012

Menyenangkan seseorang melalui suatu tindakan adalah lebih baik daripada ribuan kali menundukkan kepala dalam Doa.

No comments:

Post a Comment